Tóm tắc Luật hành chính là gì?

kienthucnews.top chia sẻ Luật hành chính là ngành luật điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Các quan hệ này bao gồm:

  • Quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau: Ví dụ như quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp.
  • Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức: Ví dụ như quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với doanh nghiệp, với tổ chức xã hội.
  • Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân: Ví dụ như quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với công dân, với người nước ngoài.

Tham khảo trang chủ công ty luật TL LAW tốt nhất

Những nhu cầu thế nào mới cần tư vấn Luật hành chính Hà Nội?

Bạn nên tư vấn luật hành chính Hà Nội khi bạn gặp phải các vấn đề sau:

  • Bạn cần giải đáp thắc mắc về các quy định của pháp luật hành chính: Ví dụ như bạn muốn biết thủ tục xin cấp phép kinh doanh, thủ tục giải quyết tranh chấp hành chính,…
  • Bạn cần hỗ trợ trong việc thực hiện các thủ tục hành chính: Ví dụ như bạn cần hỗ trợ trong việc xin cấp giấy phép xây dựng, xin cấp hộ chiếu,…
  • Bạn đang gặp tranh chấp hành chính: Ví dụ như bạn bị cơ quan hành chính nhà nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, bạn bị thu hồi giấy phép kinh doanh,…
  • Bạn cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước.

Tham khảo các dịch vụ luật sư cơ bản

Lưu ý:

  • Khi lựa chọn luật sư tư vấn, bạn nên chọn luật sư có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực luật hành chính.
  • Bạn nên cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu liên quan đến vấn đề cần tư vấn để luật sư có thể đưa ra ý kiến tư vấn chính xác và hiệu quả.
  • Bạn nên trao đổi kỹ lưỡng với luật sư về các vấn đề liên quan đến chi phí tư vấn và các quyền lợi của bạn.

Bài viết nên xem: Dịch vụ tư vấn cung cấp luật và luật sư Doanh Nghiệp

Luật hành chính có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động của bộ máy nhà nước được thực hiện một cách hợp pháp, hiệu quả, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *